04/12/2020 | 194 |
0 Đánh giá

Nhám mài phá kim loại AX63:

- Quy cách: 80x1270mm

- Số hạt: 120, 150, 240, 320

Tùy vào mục đích sử dụng mà lựa chọn loại nhám cho phù hợp


(*) Xem thêm

Bình luận