04/12/2020 | 188 |
0 Đánh giá

Nhám mài phá kim loại của AX63:

- Quy cách: 50x2000mm

- Số hạt: 40, 60, 100, 150, 240, 320

Tùy vào mục đích sử dụng lựa chọn loại nhám cho phù hợp


(*) Xem thêm

Bình luận